ไม้อัดยาง มอก.

https://esa-letter.com/dog life vestไม้อัดยาง มอก หรือไม้อัดเต็มมิล คือไม้อัดยางที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 178-2549 ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความกว้าง(มม), ความยาว(มม), ความหนา(มม), ความชื้น(%) ฯลฯ มีทั้งประเภท ชั่วคราว, ภายใน, ทนความชื้น และภายนอก