Product

แผ่น OSB

ไม้อัด OSB (Oriented Strand Board Wood) หรือไม้อัดเกล็ดเรียงชิ้น แผ่น OSB มีความคงขนาดและแข็งแรงในสภาวะความชื้นต่างๆ มีความเหมาะสมในงานก่อสร้าง ใช้ทำผนังบ้านแบบหล่อคอนกรีต ป้ายสัญญาณจารจร และตู้ขนส่งสินค้า และสามารถใช้แทนไม้อัดได้

การใช้งาน

  • สามารถนำมาใช้งานด้านตกแต่ง
  • ดีไซน์ผนังห้อง และกรุเผดาน
  • งานเฟอร์นิเจอร์
  • งานทั่วไปตามประสงค์ของผู้ใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

  • ขนาดมาตราฐาน: 4×8 ฟุต หรือ 1.20 x 2.40 เมตร
  • ความหนามาตรา: 10 และ 15 มม.
MDF 1
MDF 2
MDF 3
MDF 4